خانواده عزادار بازیگر خانواده درگذشت پدر

خانواده: عزادار بازیگر خانواده درگذشت پدر محسن تنابنده اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی ماموریت شورا جهت نجفی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شاخص‌های گزارش 100 روزه نجفی را تشریح کرد. 

ماموریت شورا جهت نجفی

ماموریت شورا جهت نجفی

عبارات مهم : ایران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شاخص های گزارش 100 روزه نجفی را تشریح کرد.

مجید فراهانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در جلسه اخیر شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مقرر شد که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران موظف است گزارش 100 روزه از وضع موجود شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کند، گفت: بر این اساس به نجفی 100 روز وقت داده شد که گزارشی از شهری که تحویل گرفته است ارائه کند و در این گزارش به بررسی اوضاع موجود شهر، مدیریت شهری و شهرداری بپردازد و این گزارش را در اختیار شورای شهر قرار دهد تا ببینیم چه شهری را از زوایای متفاوت تحویل گرفته ایم.

ماموریت شورا جهت نجفی

وی با بیان اینکه شاخص و پارامترهایی را جهت این گزارش در نظر گرفته ایم، گفت: میزان بدهی ها، تعیین مبلغ مورد نیاز جهت اتمام پروژه های شهری، ابهامات گزارشات حسابرسی، میزان پیشرفت برنامه دوم توسعه شهرداری، بررسی دقیق آسیب های اجتماعی از جمله مواردی است که باید در قالب یک گزارش جامع در اختیار شورای شهر قرار دهد.

وی با بیان اینکه این گزارش به ما کمک می کند که بدانیم در کجای ماجرا ایستاده ایم، گفت: همچنین شورای شهر در آستانه تدوین برنامه سوم شهرداری است و این گزارش به ما کمک می کند تا با دید کامل نسبت به اوضاع موجود به تبیین آینده بپردازیم و برنامه ریزی های قابل قبولی ارائه کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شاخص‌های گزارش 100 روزه نجفی را تشریح کرد. 

فراهانی در پاسخ به این پرسش که قرار بود شورای شهر نیز گزارشی سه ماهه از اوضاع شهرداری ارائه کند، گفت: قرار بود شورای شهر طی سه ماه گزارشی از اوضاع شهرداری ارائه کند ولی از آنجایی که اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به اعضا داده می شد ما امکان راستی آزمایی داده ها را نداشتیم. بنابراین قرار شد شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران طی گزارشی مستند نسبت به بررسی اوضاع موجود اقدام کند و بعد از آنکه گزارش در اختیار شورای شهر قرار داده شد نسبت به راستی آزمایی آن اقدام کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | شهرداری | شورای شهر | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs